Про компанію

 

ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» надає емітентам та власникам цінних паперів повний комплекс послуг депозитарної установи з депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів та інші передбачені законодавством послуги.

Запорукою успішної депозитарної діяльності ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» є досвідчений персонал; сертифіковані фахівці мають більше 10 років досвіду професійної діяльності на ринку цінних паперів України.

Гарантією забезпечення правильності здійснення ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» депозитарної діяльності депозитарної установи є надійні технології та багаторівнева система внутрішнього контролю за проведенням операцій.