Історія

 

Закрите акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ЗАТ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») було створене підприємствами енергетичної галузі України в жовтні 1996 р. Після отримання відповідного дозволу від Державної комісії по цінним паперам та фондового ринку, ЗАТ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» як реєстратор розпочав здійснювати діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів з лютого 1997 р. Станом на початок 1997 року в Україні працювало 222 реєстратора.

З метою підвищення норм корпоративного управління та розширення складу акціонерів в 1998 році було прийнято рішення про перетворення товариства з закритого на відкрите акціонерне товариство.

ВАТ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» є одним з засновників Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) та активним членом цієї Асоціації.

ВАТ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» розробив та постійно вдосконалює власне програмне забезпечення для ведення реєстрів власників цінних паперів, яке дозволяє обслуговувати до мільйона особових рахунків власників, проводити щодня тисячі операцій в системі реєстру, автоматично вести всі необхідні регістри обліку та забезпечувати надійний захист інформації. Зазначений програмний продукт брав участь у конкурсі спеціалізованих програмних продуктів для ведення реєстрів, який проводився Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв спільно з Державною комісією по цінним паперам та фондового ринку України, де отримав високу оцінку і підтвердження повної відповідності вимогам законодавства України про цінні папери.

Протягом 14 років реєстратор ВАТ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» здійснює ведення реєстрів акціонерних товариств та інвестиційних фондів, у тому числі - енергопостачальних підприємств (обленерго), енергосервісних підприємств, найбільших підприємств транспортої галузі, трансформаторо- та машинобудування, страхових компаній і банків.

За час здійснення реєстраторської діяльності ВАТ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» отримав репутацію надійного та професійного реєстратора, з яким зручно працювати емітентам і власникам цінних паперів, а також професійним учасникам фондового ринку.

У зв'язку зі зміною вимог законодавства України щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, в 2010 році ВАТ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» прийняв рішення щодо розширення своєї діяльності на фондовому ринку і зміну своєї організаційно-правової форми з акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.

01 жовтня 2010 року ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» були отримані наступні ліцензії Державної комісії по цінним паперам та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:

  • ліцензія на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльність з введення реєстру власників іменних цінних паперів (строк дії: 01.10.2010 – 01.10.2015);
  • ліцензія на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльність зберігача цінних паперів (строк дії: 01.10.2010 – 01.10.2015).

При здійсненні депозитарної діяльності на підставі зазначених нових ліцензій, ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» розширив коло емітентів цінних паперів, акціонерів яких він обслуговував, та разом з емітентами успішно провів всі процедури щодо переведення випусків їх акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).

Під час проведення дематеріалізації акцій, ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» було відкрито акціонерам десятки тисяч рахунків у цінних паперах та зараховано на ці рахунки відповідну кількість акцій, яка належить акціонерам.

Крім обслуговування акціонерів, ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» регулярно надавав послуги емітентам цінних паперів щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України», яким внесено суттєві зміни до законодавчого поля ринку цінних паперів, в жовтні 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) було скасовано всі ліцензії професійних учасників ринку цінних паперів на провадження депозитарної діяльності з введення реєстру власників іменних цінних паперів та депозитарної діяльності діяльність зберігача цінних паперів.

Замість скасованих ліцензій, ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» своєчасно отримав від НКЦПФР нову ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку, а саме – депозитарну діяльність депозитарної установи, та здійснює зазначену діяльність з 12 жовтня 2013 року.